Dzisiejsza data: Niedziela 23 lutego 2020 r.
Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2020 r. 15:23

Akty publicznoprawne

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2018 r. ...
Zarządzenie nr 1/2019
Zarządzenie nr 1/2019 dyrektora KPODR w Minikowie w sprawie ustanowienia celów jakości w 2019 roku dla KPODR w Minikowie. ...
Cennik 2019
Cennik usług KPODR w Minikowie na 2019 r. ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2017 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2017 r. ...
Cennik 2018
Cennik usług KPODR w Minikowie na 2018 r. ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2016 r. ...
Zarządzenie dyrektora KPODR w sprawie określenia odpłatności za usługę przygotowania postępowania ofertowego w celu zamieszczenia na portalu ogłoszeń
  ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2015 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2015 r., uchwała Nr 11/343/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania oraz uchwała Nr 1/2016 Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko ...
Cennik 2016
Pełny tekst cennika do pobrania poniżej. ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2014 r., uchwała Nr 11/322/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania oraz uchwała Nr 1/2015 Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko ...
Cennik 2015
Pełny tekst cennika do pobrania poniżej. ...
Program działalności KPODR na 2019 rok
Programu działalności na 2019 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2018 rok
Programu działalności na 2018 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2017 rok
Programu działalności na 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. ...
Program działalności KPODR na 2016 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2016. Uchwała Nr 52/1895/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności na 2016 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa ...
Program działalności KPODR na 2015 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2015. Uchwała Nr 1/29/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności na 2015 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rol ...
Program działalności KPODR na 2014 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2014. Uchwała Nr 50/1841/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ...
Program działalności KPODR na 2013 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2013. Uchwała Nr 2/19/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mini ...
Program działalności KPODR na 2012 rok
Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2012, Uchwała Nr XVI/298/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mi ...
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2013 r
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 2013 r. oraz uchwała Nr 8/263/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ww. sprawozdania. ...

| 1 | 2 |